Udalosti

Udalosti

2020

15.1. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)
16.1. Slovenský filharmonický zbor – zbormajster (SF – Reduta)
17.1. Slovenský filharmonický zbor – zbormajster (SF – Reduta)
21.1. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava)
23.1. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
6.2. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)

9.2. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)
20.2. A. Salieri: Škola žiarlivých (NDM Ostrava) – 1. premiéra
22.2. A. Salieri: Škola žiarlivých (NDM Ostrava) – 2. premiéra

24.2. A. Salieri: Škola žiarlivých (NDM Ostrava) 
25.2. A. Salieri: Škola žiarlivých (NDM Ostrava) 
27.2. Štátny komorný orchester Žilina
29.2. Filharmónia Brno
29.2. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)
19.3. L. Delibes: Coppelia (NDM Ostrava) – 1. premiéra
21.3. L. Delibes: Coppelia (NDM Ostrava) – 2. premiéra
25.3. L. Delibes: Coppelia (NDM Ostrava)
27.3. L. Delibes: Coppelia (NDM Ostrava)
9.4. L. Delibes: Coppelia (NDM Ostrava)
5.5. Filharmónia Brno
14.5. Filharmónia Bohuslava MartinůZlín
15.5. Filharmónia Bohuslava MartinůZlín
17.5. Štátny komorný orchester Žilina
21.5. Štátny komorný orchester Žilina
22.5. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
23.5. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
6.6. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava)
12.6. G. Meyerbeer: Róbert diabol (Smetanova Litomyšl)
13.6. A. Dvořák: Omša D dur (Zborové slávnosti Hradec Králové)
14.6. A. Dvořák: Omša D dur (Zborové slávnosti Hradec Králové)
20.6. Trnavský komorný orchester
25.6. Štátny komorný orchester Žilina
26.6. Štátny komorný orchester Žilina

2019

16.1. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)

18.1. L. Janáček: Osud (NDM Ostrava)
22.1. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
24.1. G. Puccini: Triptych (NDM Ostrava)

29.1. L. Janáček: Osud (NDM Ostrava)
8.2. L. Janáček: Osud (NDM Ostrava) 
26.2. G. Puccini: Triptych (NDM Ostrava)
28.2. Štátny komorný orchester Žilina
4. - 9.3. Majstrovské dirigentské kurzy: Michalis Economou (Atény - Grécko)

13.3. L. Janáček: Osud (NDM Ostrava)
17.3. G. Puccini: Triptych (NDM Ostrava)
4.4. Štátna filharmónia Košice

16.4. L. Janáček: Osud (NDM Ostrava)
28.4. Štátny komorný orchester Žilina

3.5. G. Puccini: Triptych (NDM Ostrava)
10.5. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
11.5. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
22.5. Jihočeská filharmonie České Budějovice
25.5. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
13.6. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava) -1. premiéra
15.6. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava) - 2. premiéra
20.6. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
22.6. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
29.6. Trnavský komorný orchester

7.9. Galavečer (NDM Ostrava)
8.9. Galavečer (NDM Ostrava)
18.9. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava)
24.9. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava)
28.9. 
L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
5.10. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
25.10. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)
6.11. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)
22.11. G. Meyerbeer: Róbert diabol (NDM Ostrava)
8.12. Adventný koncert (APS - Praha)
12.12. Konzervatórium Žilina
15.12. P. Helebrand: Jezuliatko (NDM Ostrava)
22.12. P. Helebrand: Jezuliatko (NDM Ostrava)
25.12. P. Helebrand: Jezuliatko (NDM Ostrava)
26.12. A. Dvořák: Rusalka (NDM Ostrava)
29.12. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
31.12. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)

2018

6.1. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
7.1. E. Schiffauer: Zob, Zob, Zoban (NDM Ostrava)
7.1. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
9.1. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
14.1. E. Schiffauer: Zob, Zob, Zoban (NDM Ostrava)
24. - 27.1. Majstrovské dirigentské kurzy: Colin Metters (Cardiff - Wales)
4.2. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
8.2. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
14.2. E. Schiffauer: Zob, Zob, Zoban (NDM Ostrava)
25.2. E. Schiffauer: Zob, Zob, Zoban (NDM Ostrava)
4.3. E. Schiffauer: Zob, Zob, Zoban (NDM Ostrava)
12.4. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava) - 1. premiéra
14.4. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava) - 2. premiéra
26.4. Konzervatórium Žilina
19.4. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
11.5. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
12.5. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
17.5. B. Britten: Zneuctenie Lukrécie (NDM Ostrava)
19.5. B. Britten: Zneuctenie Lukrécie (Stavovské divadlo Praha)
22.5. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
26.5. Operný koncert - open air (Litomyšl)
30.5. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
2.6. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
6.6. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
12.6. P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero (NDM Ostrava)
17.6. S. Gubajdulina, A. Pärt (Musica Sacra Nitra - ZOE orchester)
4.9. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
8.9. Galavečer (NDM Ostrava)
9.9. Galavečer (NDM Ostrava)
13.9. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
15.9. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
28. - 30.9. Medzinárodný festival zborového spevu (Levice)
12. - 13.10. Medzinárodná súťaž zborového umenia Voce Magna (Žilina)
23.10. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
26.10. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
11.11. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
13.11. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
16.11. Prvorepublikové GALA (NDM Ostrava)
17.11. Prvorepublikové GALA (NDM Ostrava)
28.11. L. Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
30.11. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)
2.12. L Minkus: Don Quijote (NDM Ostrava)
19.12. G. Puccini: Triptych (NDM Ostrava)
28.12. G. Verdi: La Traviata (NDM Ostrava)