Životopis

Životopis

ADAM SEDLICKÝ (*1991)

Je absolventom hry na klavír a dirigovania na Konzervatóriu v Žiline.

V roku 2016 ukončil magisterské štúdium orchestrálneho dirigovania na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval semestrálne štúdium na Hudobnej Akadémii v Krakove.

Úspešne sa zúčastnil majstrovských dirigentských kurzov u Gabriela Chmury, Colina Mettersa a Michalisa Economou, kde mal možnosť dirigovať orchestre ako Beethoven Academy Orchestra Cracow, Cardiff Sinfonietta či Athens Philharmonia Orchestra.

 

V roku 2014 začal spolupracovať s Národným divadlom moravskoslezským v Ostrave, kde ešte počas štúdií získal angažmán v súbore opereta/muzikál (sezóna 2015/16).

Od roku 2017 je v stálom dirigentskom angažmáne operného súboru Národného divadla moravskoslezského v Ostrave, kde dirigoval a diriguje tituly ako G. Verdi: La Traviata, A. Dvořák: Rusalka, L. Janáček: Osud, G. Puccini: Triptych,  P. I. Tchaikovsky: Labutie jazero, Z. Fibich: Búrka, B. Britten: Zneuctenie Lukrécie, L. Minkus: Don Quijote, G. Meyerbeer: Róbert diabol, C. Orff: Carmina Burana a iné.

 

Spolupracoval so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Moravskou filharmóniou Olomouc, Juhočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Trnavským komorným orchestrom a i.

Túto sezónu bude debutovať s Filharmóniou Brno a Zlínskou filharmóniou.

Od roku 2020 je dirigentom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu.

 

Popri svojom pôsobení v rôznych orchestroch je od roku 2015 dirigentom a umeleckým vedúcim Akademického speváckeho zboru Vysokej školy baníckej v Ostrave, ktorý v súčasnosti patrí medzi popredné komorné spevácke zbory v Českej republike. S týmto telesom dosiahol viacero ocenení:

I. cena - ABB (Akademická Banská Bystrica) 2015,

I. cena – Vilnius (Litva) 2015,

absolútny víťaz - Jihlava 2016,

absolútny víťaz - ABB 2017,

III. cena a cena za dirigentský výkon - Varna (Bulharsko) 2017,

Grand Prix (absolútny víťaz) a  cena za dirigentský výkon - Voce Magna Žilina 2018,

II. cena v kategórii folklór - Spittal (Rakúsko) 2019. 

 

Za rok 2018 mu bola udelená cena „Sbormistr junior“ v Českej republike.

Je finalistom dirigentskej súťaže "Romano Gandolfi International Competition for Choral Conductors 2019" v Parme (Taliansko).

 

Ako zbormajster spolupracoval so Slovenským filharmonickým zborom.