Dirigent

Dirigent

Adam Sedlický patrí k najmladšej generácii slovenských dirigentov.

V súčasnosti pôsobí ako dirigent Slovenského národného divadla a stály hosťujúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina.

Aktuality